Γιαγκάζογλου Σταύρος

Ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου εἶναι διδάκτωρ θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ μέλος τῆς Académie Internationale des Sciences Religieuses. Σπούδασε θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης, οἰκουμενικὴ θεολογία στὴ Γενεύη (Institut Oecuménique de Bossey) καὶ μεσαιωνικὴ θεολογία καὶ φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Fribourg στὴν Ἐλβετία. Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητὴς θεολόγος στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Δίδαξε μὲ ἀνάθεση στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου. Ἀπὸ τὸ 2005 μέχρι σήμερα διδάσκει ὡς μέλος ΣΕΠ στὸ Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα τοῦ ΕΑΠ «Σπουδὲς στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία». Ὑπῆρξε διευθυντὴς τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ λόγου καὶ τέχνης Ἴνδικτος. Ἀπὸ τὸ 2009 διεύθυνε γιά σειρά ἐτῶν τὸ τριμηνιαῖο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.